Büyükelçiler

Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan

2 Ocak 1852’de İstanbul Bebek’te doğdu. Babası, tarihçi ve diplomat Müverrih Hayrullah Bey, annesi Münteha Hanım’dır. Rumelihisarı Rüştiyesini bitirdi. Evliya Hoca, Yanyalı Tahsin Hoca ve Salim Efendi’den özel dersler aldı.

Adolph Dubs

Adolph Dubs

Adolph Dubs 1920 yılında doğdu. 13 Mayıs 1978 - 1979 tarihleri arasında arasında ABD’nin Afganistan büyükelçisi olarak görev yaptı.

Ahmet Acet

Ahmet Acet

Ahmet Acet, 1973-1975 yılları arasında Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’nde Aday Meslek Memuru ve Üçüncü Katip, 1975-1976 yıllarında

Ahmet Deniz Bölükbaşı

Ahmet Deniz Bölükbaşı

Ahmet Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949 tarihinde Ankara’da doğdu. Babasının adı Hacı Osman, annesinin adı Mediha’dır. Ankara Üniversi

Ahmet Fethi Paşa

Ahmet Fethi Paşa

Ahmet Fethi Paşa, 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı askeri ve devlet adamıdır. 1830 yılında ferik (tümgeneral), 1833 yılında Viyana Bü

Ahmet Muhtar Mollaoğlu

Ahmet Muhtar Mollaoğlu

Ahmet Muhtar Mollaoğlu (veya Ahmet Muhtar Bey) 1870 yılında doğdu. Kurtuluş Savaşı esnasında TBMM II. İcra Vekilleri Heyeti Hariciye Ve

Ahmet Rüstem Bilinski

Ahmet Rüstem Bilinski

Ahmet Rüstem Bey (veya Alfred Bilinsky) 1862 yılında Midilli’de doğdu. Polonya kökenlidir. Müslümanlığı kabul ederek Sadrettin Nihat ad

Aleksandra Kollontay

Aleksandra Kollontay

Alexandra Mikhaylovna Kollontai 31 Mart 1872 tarihinde Sankt Petersburg’da doğdu. 20 yaşındayken evlendi fakat 1893 yılında eşinden ayrı

Ali Fethi Okyar

Ali Fethi Okyar

Ali Fethi Okyar, 29 Nisan 1881 tarihinde bugün Makedonya’da bulunan Pirlepe’de doğdu. Cumhuriyet’i kuran öncü kadro içinde yer aldı

Ali Rıza Çolak

Ali Rıza Çolak

1956 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ardından Mülkiye’den mezun oldu. Bakanlığa 1979 yılında girdi. Oslo, Pekin, Tokyo, Houst

Ayşe Sinirlioğlu

Ayşe Sinirlioğlu

1956 yılında Nevşehir’de doğdu. İstanbul Levent Lisesini bitirdi. Marmara İktisadi Ticari İlimler’den mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi

Behçet Türkmen

Behçet Türkmen

Behçet Türkmen 1899 yılında Bursa’da doğdu. Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1 Eylül 1931 tarihinden itibaren Kurmay Yüzbaşı ola

Bernard Emié

Bernard Emié

Bernard Emié 6 Eylül 1958 tarihinde doğdu. 1 Eylül 2007 tarihinden beri Fransa’nın Ankara Büyükelçisidir. 1979 yılında Paris Siyasal

Bilal Şimşir

Bilal Şimşir

1933 yılında doğdu. 1957 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bu fakültede Diplomasi Tarihi

Cami Baykurt

Cami Baykurt

Cami Baykurt 1877 yılında İstanbul’da doğdu. Harp Okulu’nu bitirerek orduya katıldı. Yüzbaşıyken II. Meşrutiyet ilan edilince aske