Büyükelçiler

Volkan Vural

Volkan Vural

29 Aralık 1941 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1987-1988 yılları ar

Yusuf Hikmet Bayur

Yusuf Hikmet Bayur

1923’te Londra Büyükelçiliği Danışmanlığına, 1925’te siyasal temsilci olarak Belgrad Ortaelçiliğine atandı. 1917’de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 1928’de Kabil büyükelçiliği, 1932’de ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri oldu.

Zekai Apaydın

Zekai Apaydın

1877 yılında Bosna, Graveşka’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Aydın Rüştiyesi ve İzmir Merkez İdadisinde tamamladıktan sonra Mülkiye

Zergül Korutürk

Zergül Korutürk

İlkokul ve lise öğrenimini İngilterede, üniversite öğrenimini ise İspanyada tamamladı. Kasım 2009da Türkiye Cumhuriyetinin Stokholm Bü

Ziya Müezzinoğlu

Ziya Müezzinoğlu

1919 yılında Kayseri’de doğdu. Tüccar Sayit Ali Müezzinoğlu’nun oğludur. 1938 yılında Kayseri Lisesi’nden, 1942 yılında Siyasal Bilgi