Abdullah Bin Ömer Bin Hattab

Abdullah Bin Ömer Bin Hattab

Hz. Ömer'in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sâhâbîden ve abâdileden biridir.

Abdullah Bin Osman Bin Affan

Abdullah Bin Osman Bin Affan

Hz. Osman'ın, Peygamberin kızı Rukıyye'den doğan oğlu Abdullah, bulûğ çağına ermeden Peygamberi gören müsl&uum

Cabir b. Abdullah

Cabir b. Abdullah

Ensâr-ı kirâmın büyüklerindendir. İkinci Akabe anlaşmasında babası ile idi "radıyallahü teâlâ anhümâ". Bedr ve Uhudda küçük idi.

Cafer-i Tayyar

Cafer-i Tayyar

Efendimizin dedeleri Abdülmuttâlib ölümünün yaklaştığını hissettiğinde derin derin düşünmeye başlar. Öyle ya oğlu Abdullah’ın

Ebü’l-Fazl El-Abbas

Ebü’l-Fazl El-Abbas

Ebü’l-Fazl El-Abbâs Bin Abdülmuttalib Bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğum

Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî

Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî

Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğum

Hz. Ali

Hz. Ali

600 yılında Mekke’de doğdu. Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in en küçük oğludur. Beş yaşından itibaren Hz.

Hz. Ebû Bekir

Hz. Ebû Bekir

574 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Anne ve babasının mensup olduğu Teym Kabilesi’nin soyu Mürre b. Kâ’b’

Hz. Hasan

Hz. Hasan

1 Mart 625’te Medine’de doğdu. Babası ona Harb adını koymayı düşünmüşse de Hz. Peygamber, ona cahiliye dönemind

Hz. Ömer

Hz. Ömer

584 yılında Mekke’de doğdu. İslam öncesi hayatına ilişkin detaylı bilgi olmamakla birlikte gençliğinde babasının develerin

Hz. Osman

Hz. Osman

577 yılında Tâif’te doğdu. Emevi kabilesine mensuptur. Babası Affan, Mekke’nin en zengin tüccarlarındandı. O da Mekkeli b

Zeyd bin Harise

Zeyd bin Harise

575 yılında Yemen’de doğdu. Sekiz yaşında ailesinin yanından kaçırılarak Mekke’ye götürüldü. Burada köle olarak satıldı.