Osmanlı halifeleri

II. Süleyman

II. Süleyman

15 Nisan 1642 tarihinde İstanbul’da doğdu. Padişah İbrahim’in oğlu olan ve Topkapı Sarayı’nın en istikrarsız döneminde gençliğini ya

III. Ahmet

III. Ahmet

Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra 40 yıl süreyle Osmanlı Devleti’nin tahtında en uzun süre kalan IV. Mehmet’in hükümdarlık koltuğuna ot

III. Mehmet

III. Mehmet

26 Mayıs 1566’da Manisa’da doğdu. İlk çocukluk yıllarını Manisa’da geçirdi. Babasının tahta çıkışın

III. Murat

III. Murat

4 Temmuz 1546’da Manisa’da doğdu. İlk eğitimini Manisa Sarayı’nda aldı. Küçük yaşta Aydın sancak beyliğine

III. Mustafa

III. Mustafa

I. Mahmut ve III. Osman’ın çocukları olmaması sebebiyle, Osmanoğulları’nın soyu, III. Ahmet’in oğlu III. Mustafa’dan devam etti. 28 Oc

III. Osman

III. Osman

II. Mustafa’nın hükümdarlık hırkası giyen ikinci oğlu olan III. Osman, 3 Ocak 1699 tarihinde Edirne’de doğdu. 1703 yılındaki Edirne Vaka

III. Selim

III. Selim

Kararlarını alırken müneccimlere danışan III. Mustafa’nın oğlu olan III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde doğdu. Onun tahta çıkışının

IV. Mehmet (Avcı Mehmet)

IV. Mehmet (Avcı Mehmet)

Ava olan tutkusundan dolayı Avcı Mehmet olarak da anılan IV. Mehmet, 2 Ocak 1642 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocukluğunu sarayda g

IV. Murat

IV. Murat

Osmanlı Devleti’nin 17’nci hükümdarı olan IV. Murat, 27 Temmuz 1612’de İstanbul’da doğdu. I. Ahmet ile Mahpeyker

IV. Mustafa

IV. Mustafa

Darbe dönemi hükümdarı da denebilecek IV. Mustafa, 8 Eylül 1779’da doğdu. I. Abdülhamit’in oğlu olan IV. Mustafa, rahat bir çocukluk ve g

V. Mehmet (Sultan Reşat)

V. Mehmet (Sultan Reşat)

Abdülmecit’in üçüncü oğlu olan Reşat, 2 Kasım 1844’te doğdu. Babasının padişahlığı döneminde dünyaya geldiği için, rahat bir ç

V. Murat

V. Murat

Osmanlı Devleti’ni çağın gereklerine göre yapılandırmayı hedefleyen Padişah Abdülmecit’in oğlu olan V. Murat, 22 Eylül 1840’ta doğd

VI. Mehmet (Vahdettin)

VI. Mehmet (Vahdettin)

Türk tarihinin en çok tartışma konusu olan Vahdettin, 4 Ocak 1861’de doğdu. Abdülmecit’in tahta çıkan dördüncü oğlu olan ve henüz ya