YAŞAM ÖYKÜLERİ

Haccâc-ı Zalim

Haccâc-ı Zalim

Ebu Muhammed el-Haccâc b. Yusuf b. el-Hakem es-Sekafî, 661de, Taifte doğdu. Ailesi Sakif kabilesinin Ahlâf koluna mensuptur. Emevilere sadakatle b

Hacı Arif Bey

Hacı Arif Bey

İlkokulu bitirdikten sonra 1844 yılında 13 yaşında iken Mehmet Bey’in aracılıyla Bâb-ı Seraskeri’nin (Savunma Bakanlığı) bir dairesine kâtip olarak girdi. 1831 yılında İstanbul’da doğdu. Eyüp Şeri’ye Mahkemesi Başkâtibi Bekir Efendi’nin oğludur.

Hacı Bayram-ı Velî

Hacı Bayram-ı Velî

Şeyhi tarafından ona bu adın verildiği kanaati, günümüze kadar yaygın bir şekilde devam etti. Bu olaydan sonra gerçek adı olan Numan unutuldu, Bayram ismi meşhur oldu.

Hacı Bektaş-i Veli

Hacı Bektaş-i Veli

Asıl adının Bektaş veya Muhammed b. İbrahim b. Musa olduğu, Bektaş kelimesinin de Hünkâr gibi lakap olabileceği belirtilmektedir.

Hacı Bulak Agâh

Hacı Bulak Agâh

Türk şairi (Semerkand 1630-Diyarbakır 1728). Buhara’da edebiyat öğrenimi gören Hacı Bulak Agâh, Tebriz, Bağdat, Konya, Kudüs, Mekke, Medin

Hacı Sabancı

Hacı Sabancı

Hacı Sabancı, (d. 1935, Akçakaya - Kayseri – ö. 26 Haziran 1998) Türk işadamı. Orta öğrenimini Adana’da tamamladı. İş hayatına Saban

Hacı Taşan

Hacı Taşan

Hacı Taşan (Mahalli Sanatçı ve Kaynak Kişi) "Türkü Yozgat’da doğar, Kırşehir’de oyun havası olur, Keskin’de elenir."Keskin’deki fol

Hadass Pal-Yarden

Hadass Pal-Yarden

Hadass Pal-Yarden, Etnomüzikoloji doktorasını sürdürmekte olan, İsrailli bir Ladino (judeo-Spanish) şarkıcısıdır. Yüksek Lisans çalışma

Hadi Çaman

Hadi Çaman

13 Ocak 1943, Kastamonuda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ardından Belediye Konservatuvarından mezun oldu. 1965 yap

Hadi İlel-Hak

Hadi İlel-Hak

Ebu Muhammed Musa El Hadi İlel-Hak, 764 yılında günümüzde Tahran yakınlarında küçük bir yerleşim yeri olan Rey’de doğdu. Babası Mehdi

Hadiye Tuncer

Hadiye Tuncer

1936 yılında Ziraat Fakültesi’nden mezun olan ilk beş kızdan biri ve 1959’da DTCF’de açılan Tiyatro Bölümü ilk mezunlarındandır.

Hafız Ahmet Paşa

Hafız Ahmet Paşa

Türk devlet adamı ve şairi (Filibe? İstanbul 1632). Bir müezzinin oğlu olan, sesi güzel olduğundan saraya alınarak eğitilen, padişah nediml

Hafız Esad

Hafız Esad

6 Ekim 1930da, Suriyenin Kardaha şehrinde, Nusayri bir ailede doğdu. Çocukluğu maddi zorluklarla geçti. Asker olmak istedi ve 1955te Humus Asker

Hafız Lidinillah

Hafız Lidinillah

Âmir Biahkamillah’ın arkasından varis bırakmadan ölümü, Fatımi Devletinde bir başka krizin çıkmasına neden ol

Hafız Sadettin Kaynak

Hafız Sadettin Kaynak

Sâdeddin Kaynak 1895 yılında İstanbul’da doğdu.Babası Fatih Câmii hocalarından Ali Alaeddin Efendi,annesi Havva Hanım’dır.İlk zamanlar