Tarihî kişilikler

Neron

Neron

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (15 Aralık 37 – 9 Haziran 68)[1], Esas adı Lucius Domitius Ahenobarbus olan ve aynı zamanda Nero Claudius

Nikolay Morozov

Nikolay Morozov

Nikolay Aleksandroviç Morozov, (Rusça:Николай Александ

Ömeroğlu Abdülkadir

Ömeroğlu Abdülkadir

Arap dilcisi (Bağdat 1621-Kahire 1682). Türkçe ve Farsça öğrenen Ömeroğlu Abdülkadir, üç yapıtıyla büyük ün yapmıştır: Arapça’y

Prens Sabahaddin

Prens Sabahaddin

1878de doğdu. Asıl adı Mehmed Sabahaddindir. Babası Damad Mahmud Celâleddin Paşa, annesi Sultan Abdülmecidin kızı ve II. Abdülhamidin kız k

Robert Adam

Robert Adam

1728 yılında Kirkcaldy’de öldü. İskoçyalı mimar ve dekoratör. XVIII. yy’ın ikinci yarısının önde gelen mimarlarından olan Robert Ada

Sabetay Sevi

Sabetay Sevi

1626da, Osmanlı Devletinde, İzmirde doğdu. Adının Sabetay olmasının sebebi, cumartesi günü doğması ve Yahudi geleneğine göre bu günde do

Şah-ı Cihan

Şah-ı Cihan

Şah-ı Cihan (Dünyanın şahı; d. 5 Ocak 1592 - ö. 22 Ocak 1666), eşi için Tac Mahal’i yaptıran Hindistan’da kurulmuş olan Babür İmpar

Seyit Rıza

Seyit Rıza

1863 Yılında Ovacık’ın Lirtik köyünde Seyit İbrahim’in çocuğu olarak doğdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde Dersim İ

Sir Frederick Augustus Abel

Sir Frederick Augustus Abel

1829 yılında Londra’da doğdu. İngiliz kimyacısı. Nitroselülozları değişmez duruma getiren yöntem ile alevlenme noktalarını belirleme il

Sokullu Mehmet Paşa

Sokullu Mehmet Paşa

Sokollu Mehmet Paşa ya da Sokullu Mehmet Paşa(1505 - 1579) Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve gene

Susan Brownell Anthony

Susan Brownell Anthony

Susan Brownell Anthony (15 Şubat 1820 - 13 Mart 1906), ABD’de kadınlara oy hakkı tanınması için verilen mücadelenin ilk öncülerinden 1892-

Theodor Herlz

Theodor Herlz

2 Mayıs 1860ta, Macaristan İmparatorluğunun Budapeşte şehrinin Peşte kısmında doğdu. Almanca konuşan, asilime olmuş bir Yahudi çiftin ikin

Thomas Edward Lawrence

Thomas Edward Lawrence

Yetiştirilmesinde Hristiyan inancının kuralları yoğun olmasına rağmen, resmi dinle olan bağlantısını reddetti. Ancak İncil ve Hristiyanlığın etkisi üzerinde oldukça yoğun izler bıraktı.

Timurlenk

Timurlenk

8 Nisan 1336da, şu anda Özbekistanın Kaşkaderya ilinin Şehrisebz ilçesinde doğdu. Babası, yörenin Barlas kabilesinin emiri Turagay, annesi is

Ulubatlı Hasan Ağa

Ulubatlı Hasan Ağa

Ulubatlı Hasan Ağa, Bursa'daki vakıf köyünde mescit, mektep, hamam, zaviye gibi hayır eserleri yaptırmış ve ayrıca vakıf kayıtlarına göre Edirne'de, görevi nedeniyle Alemdâr Mahallesi adıyla tanınan mahallesinde de kendi adına bir mescit ve bir türbe inşa