Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay

(1894 - 20 Mart 1971): Yazar. İstanbul’da doğdu. Rehber-i Tahsil ve Hüseyin Cahit (Yalçın)’in müdürü olduğu Mercan İdadîsine devam etti

Faruk Alpkaya

Faruk Alpkaya

1959’da Bandırma’da doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yapt

Faruk Bildirici

Faruk Bildirici

AÜ İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe 1980’de "Cumhuriyet"te başladı. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği,

Faruk Duman

Faruk Duman

Faruk Duman, 1974 yılında Ardahan’da doğdu. Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu. Öyküle

Faruk Ergöktaş

Faruk Ergöktaş

Doğumu: 1934, Kayseri Çocukluğu Kayseri’de geçti. Ailece Adana’ya göç ettiler. İlk ve orta öğrenimini burada yaptı. Adana Erkek Lisesini

Faruk Kadri Timurtaş

Faruk Kadri Timurtaş

(1925 - 4 Temmuz 1983): Yazar, dilci. Kilis’te doğdu. Soyadı önce Demirtaş’tı sonra Timurtaş olarak değiştirmiştir. Avukat Kara Kadri Bey

Faruk Mercan

Faruk Mercan

1971 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1993’te gazeteciliğe başlayan ve Türkiye’nin yakın tarihi üzerine

Faruk Nâfiz Çamlıbel

Faruk Nâfiz Çamlıbel

(18 Mayıs 1898 - 8 Kasım 1973): Şair. İstanbul’da doğdu. Bakırköy Rüşdiyeside okudu. Tıp Fakültesine devam etti; ancak bitiremeyip dörd

Fasih Ahmed Dede

Fasih Ahmed Dede

(? - 1699): Divan şairi. Dukakinzâdelerdendir. Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa’nın hazine kâtipliğini yaptı. Galata Dergâhı’nda Mevlevî Ga

Fatih Okumuş

Fatih Okumuş

1986 Develi İmam-Hatip Lisesi, 1992 el-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku ve Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Bölümü mezunu. 1996 yılında "İslam

Fatih Özgüven

Fatih Özgüven

Yazar ve çevirmen Fatih Özgüven, 1957’de İstanbul’da doğdu. İÜEF İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Esrarengiz Bay Kartal

Fatin Davud Efendi

Fatin Davud Efendi

(1814 - 1867): Yazar, şair. Drama’da doğdu. Mısır’da amcasının yanında okudu. İstanbul’da Divan-ı Humâyun Kalemi mühimmennüvisi oldu

Fatma Aliye

Fatma Aliye

22 Ekim 1862 tarihinde İstanbul’da doğdu. Tarihçi, hukukçu ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa ile Adviye Rabia Hanım’ın kızıdır. Tanzima

Fatma Hatice Nigâr Hanım

Fatma Hatice Nigâr Hanım

1862 yılında İstanbul’da doğdu. Tam adı Fatma Hatice Nigâr’dır. Babası 1848 Macar İhtilali sırasında Osmanlı Devleti’ne sığınan m

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu

(1962 - ) : Yazar. Afyon’da doğdu. Lise son sınıfa kadar İstanbul’da okudu; Afyon Lisesini bitirdi (1980). Yüksek tahsilini İ.Ü. Edebiyat F